ȘCOALA GIMNAZIALĂ GOLĂIEȘTI

Inspirat de excelență și inovație

Oferim o gamă largă de activități didactice și extracurriculare de înaltă calitate.

ISTORICUL ȘCOLII GOLĂIEȘTI

Școala din comuna Golăiești a fost înființată la data de 01.09.1869 conform consemnării în “CARTEA ȘCOLII” concepută de Ministerul Învățământului și Culturii începând cu anul școlar 1962-1963.

În perioada 01.09.1869-01.09.1925 “Școala elementară” din satul Golăiești, comuna Golăiești-ciclul I de pregătire , și-a desfășurat activitatea în localuri improprii, în diferite case ale sătenilor, cursurile fiind întrerupte în perioada Primului Război Mondial.

În anul 1925 -01.09- s-a dat în folosință un local de școală propriu construit din chirpici, acoperit cu țiglă, local construit de către săteni unde locuia și directorul școlii – Damir Victor, apoi Damir Constantin.

Copiii de vârstă școlară, clasele I-IV învățau în clase cu două cadre didactice – clasele I-III și II-IV.

Cladirea este afectatată de cel de-al II-lea Război Mondial, este refăcută și folosită până la darea în folosință a unui nou local.

În anul 1958 s-a început construcția unui local nou cu șase săli de clasă, cancelarie și „camera pionerilor”, localul fiind dat în folosință în anul școlar 1960-1961 – comform PROIECT NR. 167/1958 cladirea fiind consruită din cărămidă și acoperită cu tablă, stilul arhitectural specific anilor 1950-1960.

În acest local s-a desfășurat procesul de învățământ în două schimburi cu clase paralele A-B, școala devenind „ ȘCOALA ELEMENTARĂ DE 7 ANI GOLAIEȘTI” apoi în 1962-1963 „ ȘCOALA GENERALĂ DE 8 ANI”.

Din anul școlar 1964 – 1965 apare clasa a VIII-a, generalizându-se învățămâmtul de 8 ani, școala având și un lot experimental de 0,50 ha.

Localul fiind neîncăpător, în anul 1969 începe construirea unui nou local de școala cu parter și un etaj, cuprinzând 8 săli de clasă, două laboratoare, cancelarie, bibliotecă, două încăperi pentru depozitarea mijloacelor didactice. Actul documentar care atestă acest lucru este PROIECTUL NR. 31/1969. Acest local a fost dat în folosință parțial în anul 1973-1974 iar în totalitate în anul școlar 1974-1975 vechiul local fiind transformat în internat școlar pentru satele componente ale comunei.

Internatul școlar avea patru dormitoare, sală de mese, bucătărie, magazie de alimente și o cameră a pedagogului.

Tot în anul școlar 1974-1975 a fost înființată clasa a IX-a apoi din anul școlar 1975-1976 a fost înființată treapta I de liceu ( clasele a IX-a si a X-a) profilul mecanic lucru consemnat în „ CARTEA ȘCOLII”.

În prezent școala funcționează opt clase ,,0-IV ” și nouă clase V-VIII cu încadrarea corespunzătoare.

PERSONALITĂȚI

Nu putem exemplifica personalități care au avut conexiuni cu școala, dar putem afirma că școala noastră a format de-a lungul existenței sale „oameni” care au devenit mai apoi, educatoare, învățători, profesori, doctori, juriști, ofițeri, lucrători în domeniul cercetării etc.

SPECIFICUL ȘCOLII

Despre cultura organizațională, despre continutate și transformare în viața școlii, dar și despre actualitate: atmosfera de astăzi, evoluție, modernizare sau conservarea tradiției.

Referitor la specificul școlii, menționăm că de-a lungul anilor a fost școală primară (I-IV), apoi elementară (I-VII) generală de opt ani, școală cu treapta I de liceu, învățământ tip „scolastic” modernizat în timp.

Despre continuitate și transformare în viața școlii s-au făcut referiri în prima parte.

Privind aspectele de actualitate, atmosfera de astăzi este o atmosferă propice unui proces de învățământ modern cu metodele și mijloacele adecvate.

Școala este încadrată cu cadre didactice specializate, titularizate majoritatea cu grade didactice I și II.

Totul tinde spre modernizare, ținând pasul cu „noul” din învățământ.

În atenția conducerii școlii, a colectivului didactic stă permanent pregătirea elevilor, utilizând metode și mijloace modern de învățământ, colectivul didactic este ancorat într-un continuu proces de perfecționare atât prin studiu individual, participarea la cursurile de perfecționare organizate de „Casa personalului didactic”, ISJ Iași și alte instituții specifice învățământului.

DOTĂRI SCOALĂ

– centrală pe lemne proprie;

– 8 săli de clasă, de aprox.50 mp, luminoase , curate și călduroase , dotate cu TV-uri, laptop-uri conectate la internet, mobilier nou;

– o bibliotecă cu un fond de carte de peste 17.000 de volume, cu softuri educaționale pentru majoritatea disciplinelor și nivelelor de studiu, cu material audio si video;

– cabinet de consiliere psihopedagogică;

– grupuri sanitare cu gresie, faianță, apă caldă și o cabină specială pentru persoane cu dizabilități;

ALTE DOTĂRI
– laptop-uri pentru orele de informatică și uz general;

– table interactive;

– table școlare noi;