Ai fost victimă sau martorul unei situații de bullying?

Răspunsurile dumneavoastră sunt anonime și confidențiale

Răspunsurile dumneavoastră sunt anonime și confidențiale

Răspunsurile dumneavoastră sunt anonime și confidențiale

Selectează tip de bullying (Selectați toate care se aplică)

Răspunsurile dumneavoastră sunt anonime și confidențiale

Sex

Alege

Răspunsurile dumneavoastră sunt anonime și confidențiale